Masalei ni Lyrics- TM Bax & Kamal RajaImshaba duniya kehram
Ghar qai noora een shaharam
Oofaq shood maqasdam
Bairam ghumshum barangardam

Sadanood tawatu banam
Sarkare migira halam
Migam hij maslei
Masa masa lei ni
Unqada tupa halam qaibi khiyalam
Migam hij maslei
Masa masa lei ni
Man omar bazischayi rozgaram

Hey, ho
Sarkar bazar baram chon
Hay, ho
Fazam kheeli badah walam qun
Hey, ho
Sarkar bazar baram chon
Hey, ho
Fazam kheeli badah walam qun

Hej masalei
Wasamasalei

Masalei ni
Masalei ni
Har chah duniya
Rusada tareedam
Able haan ru
Farawaan deedam
Har chah duniya
Rusada tareedam
Able haan ru
Farwaan deedam

Khulshabo ma bedari
Bazar shoor shoo dar beyari
Chare deeno meeriya balayan
Door door ain nadeeda hayam
Tadalad baahar jeeba parah
Parishwar meeda mar bi dilhara
Khya bunayi shehermal khudam
Kadar hared diga namibareh

Joond sarker khudi aan
Hama dookhtar khala tooriya
Salwarah parah aina khuliyan
Dida arzindagi buridan
Dan balayan kess furiyan
Ama amali feg bi kalihan
Chab yeki raast kaliyan
Amash awizoon angar muridan

Hey, ho
Sarkar bazar baram chon
Hay, ho
Fazam kheeli badah walam qun
Hey, ho
Sarkar bazar baram chon
Hey, ho
Fazam kheeli badah walam qun

Hej masalei
Wasamasalei

Masalei ni
Masalei ni
Masalei ni

Har chah duniya
Rusada tareedam
Able haan ru
Farawaan deedam
Har chah duniya
Rusada tareedam
Able haan ru
Farwaan deedam

Imshaba dunniya kehram
Ghar qai noora een shaharam
Oofaq shood maqasdam
Bairam ghumshum barangardam
Sadanood tawatu banam
Sarkare migira halam
Migam hij maslei
Masa masalei ni
Unqada tupa halam qaibi khiyalam
Miagm hij maslei
Masa masalei ni
Man omar bazischayi rozgaram

Hey, ho
saker bazar baram chon
Hay, ho
Fazam kheeli badah walam qun
Hey, ho
Sarkar bazar baram chon
Hey, ho
Fazam kheeli badah walam qun

Chie…
maslei ni
Masalei ni
Masalei ni
Masalei ni

Post a Comment

0 Comments